U bevindt zich hier: Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wessels Rolluiken BV

Wessels Rolluikenfabriek BV, gevestigd aan Schrepel 5 1648 GC De Goorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schrepel 5
1648 GC De Goorn
T 0229-544600

Arie Kastelein is de Functionaris Gegevensbescherming van Wessels Rolluikenfabriek BV Hij/zij is te bereiken via info@oprolletjes.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken

Wessels Rolluikenfabriek BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oprolletjes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wessels Rolluikenfabriek BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Wessels Rolluikenfabriek BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Wessels Rolluikenfabriek BV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Wessels Rolluikenfabriek BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wessels Rolluikenfabriek BV neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wessels Rolluikenfabriek BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wessels Rolluikenfabriek BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: max. 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Wessels Rolluikenfabriek BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wessels Rolluikenfabriek BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Wessels Rolluikenfabriek BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Derden:
Google; klik hier om te zien hoe Google omgaat met privacygegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wessels Rolluikenfabriek BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wessels Rolluikenfabriek BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beheer uw cookies:

De onderstaande lijst geeft een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt.

CookieBeschrijving
_gaDe _ga cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het gebruik van de site bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.
_gat_gtag_UA_13040716_1Ingesteld door Google om gebruikers te herkennen.
_gidDe _gid-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, en maakt ook een analytisch rapport van de prestaties van de website. Sommige van de gegevens die worden verzameld zijn het aantal bezoekers, hun bron, en de pagina's die zij anoniem bezoeken.
CONSENTYouTube plaatst deze cookie via ingesloten youtube-video's en registreert anonieme statistische gegevens.
cookielawinfo-checkbox-advertentieDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "advertentie" vast te leggen.
cookielawinfo-checkbox-functioneelDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "functioneel" vast te leggen.
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijkDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" vast te leggen.
cookielawinfo-checkbox-prestatiesGeen omschrijving
CookieLawInfoConsentRegistreert de standaard status van de knop van de corresponderende categorie; de status van CCPA. Het werkt alleen in coördinatie met het primaire cookie.
VISITOR_INFO1_LIVEEen cookie dat door YouTube wordt geplaatst om de bandbreedte te meten en dat bepaalt of de gebruiker de nieuwe of de oude gebruikersinterface te zien krijgt.
YSCYSC-cookie wordt ingesteld door Youtube en wordt gebruikt om de weergaven van ingesloten video's op Youtube-pagina's bij te houden.
yt-remote-connected-devicesYouTube stelt deze cookie in om de videovoorkeuren op te slaan van de gebruiker die ingesloten YouTube-video's gebruikt.
yt-remote-device-idYouTube stelt deze cookie in om de videovoorkeuren op te slaan van de gebruiker die ingesloten YouTube-video's gebruikt.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wessels Rolluikenfabriek BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oprolletjes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wessels Rolluikenfabriek BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wessels Rolluikenfabriek BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@oprolletjes.nl

Vrijblijvende offerte

Contact

Wessels Rolluikenfabriek BV
Schrepel 5
1648 GC De Goorn

0229-544600
info@oprolletjes.nl

Privacyverklaring
Algemene voorwaarden

×

Wessels rolluikenfabriek

× Hoe kan ik je helpen?